Arvontasäännöt

Hakaniemen kauppahallin somearvontojen säännöt

1. Arvonnan järjestäjä

Hakaniemen kauppahalli, Hakaniemen torikatu 1, 00530 Helsinki.

Facebook/Instagram ei ole mukana arvonnan järjestäjänä, vaan tarjoaa ainoastaan alustan arvonnan järjestämiselle.

2. Osallistumisaika

Osallistumisaika ilmoitetaan ko. arvonnan yhteydessä.

3. Arvontaan osallistuminen

Arvontakriteeri ilmoitetaan ko. arvonnan yhteydessä.

4. Arvonnan suorittaminen ja voittajan julkistaminen

Arvontakriteeri ilmoitetaan julkaisussa. Osallistumisajan päättyminen ilmoitetaan arvonnan yhteydessä. Arvonta suoritetaan tämän jälkeen 7 päivän kuluessa ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti yksityisviestillä. Arvonta suoritetaan satunnaisotannalla. Voittajan nimi julkaistaan ko.arvontajulkaisun yhteydessä.

5. Arvontapalkinto

Arvontapalkinto ilmoitetaan arvontajulkaisun yhteydessä.

Palkinto on noudettava henkilökohtaisesti 30 päivän sisällä voittajan tavoittamisesta eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 7 päivässä, arvotaan uusi voittaja. Palkintoa ei voi hyödyntää verkkokaupoissa.

6. Arvonnan järjestäjän vastuu

Hakaniemen kauppahalli rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevaan palkintoon. 

7. Sääntöjen muuttaminen

Hakaniemen kauppahalli pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan arvontajulkaisun yhteydessä.

8. Arvonnan julkisuus

Arvontaan osallistumalla osallistujat myöntävät palkinnon voittaessaan arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista hänen nimensä ja kuvansa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Voittajan nimi ja kuvamateriaalia voidaan jakaa julkisesti Hakaniemen kauppahallin sosiaalisen median kanavissa.

9. Tietojenkäsittelyperiaatteet

Arvontaan osallistuvien tietoja ei kerätä eikä niitä käytetä muuhun kuin palkinnon arvontaan. Arvontaan osallistuvien tietoja ei jaeta.

Jokaisen osallistujan on vapautettava Facebook tai Instagram kaikesta vastuusta. Facebook tai Instagram ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä se liity mitenkään Facebookiin tai Instagramiin.