Kokeiluhaku aukeaa: tarjoa lähiruokatuotteita tai -palveluita Hakaniemen kauppahalliin!

1.8.2023 / 13:34

Oletko pientuottaja, artesaanijalostaja, sisäviljely-yrittäjä, ravitsemuspalveluntarjoaja tai muu ruokatoimija? Haemme lähiruokatoimijoita kulttuurisesti merkittävään Hakaniemen kauppahalliin kokeilemaan lyhytaikaista muutaman viikon halliyrittäjyyttä. Haku on auki 17.7.–21.8.2023 klo 16 asti.

Kokeilun tavoitteet

Lähiruokakioski tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuden päästä tunnettuun ja perinteikkääseen kauppahalliin esittelemään omia tuotteita sekä saamaan näkyvyyttä ja kokemuksia liiketoiminnan harjoittamisesta uudessa toimintaympäristössä.

Kokeilun tavoitteena on testata myyntipisteen tilallisia ja toiminnallisia mahdollisuuksia ja tuoda sesongin mukaisia ruokatuotteita ja palveluita hallitarjontaan. Kokeilu toteutetaan osana Urban&Local-hanketta ja tehdään yhteistyössä Helsingin kaupunkitilat Oy:n kanssa.

Kokeiluihin toivotaan erityisesti hallivalikoimaa monipuolistavia ja elävöittäviä, kestävän kehityksen mukaisia ruokatuotteita ja palveluita. Tuotteiden ja palveluiden pitää olla Uudenmaan alueella tuotettuja tai jalostettuja.

Lähiruokakioski-kokeiluun voi tarjota ruokatuotetta tai testata innovatiivista ratkaisua uudessa toimintaympäristössä. Innovatiivinen ratkaisu voi olla esimerkiksi digitaalinen toiminto, ruokakulttuuria lisäävä palvelu tai uudenlainen tapa käyttää tilaa.

Kokeiluun valitaan 8–12 yrittäjää.

Tarjoa kokeilua

Kokeilukutsu sisältää kuvauksen haun kohteesta ja hakumenettelyistä. Kokeilutarjoukset jätetään lomakkeen kautta, jonka löydät tarjouspyynnöstä. Ehdotus tulee toimittaa liitteenä. Haku on auki 17.7.–21.8.2023 klo 16 asti.

Linkki tarjouspyyntöön

Määräaikaan mennessä saadut tarjoukset arvioidaan ja pisteytetään arviointikriteerien perusteella. Kaikki kokeilukutsuun vastanneet toimijat saavat tiedonannon tuloksista.

Kokeilijat valitaan 25.8. mennessä ja kokeilut toteutetaan syyskuun ja joulukuun välisenä aikana.

Kuka voi osallistua?

Kokeilukutsuun voi osallistua niin ruokatuotteita tai -palveluita tarjoava start-up yrittäjä tai pop-up toimija kuin uutta palvelua kehittävä kokenut konkarikin. Kokeiluhakuun voivat osallistua organisaatiot, joilla on eurooppalainen voimassa oleva yritystunnus. Y-tunnuksettomat toimijat otetaan huomioon tapauskohtaisesti.

Valittu toimija pääsee kokeilemaan ruokatuotetta tai -palvelua hankkeen tukemana De minimis -etuutena eli vähämerkityksisenä tukena.

Lisätietoja

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee lähettää kirjallisesti 1.8.2023 mennessä osoitteeseen olivia.fokeerah@forumvirium.fi (viestin otsikoksi: Lähiruokakioski-kokeilu). Esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset julkaistaan kokeiluhaun verkkosivulla.

Urban&Local – tulevaisuuden kestävä ruokaekosysteemi – hankkeessa (1/2023–12/2025) kehitetään lähiruoka- ja ravintola-alan innovatiivisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita ja palveluita sekä luodaan puitteet alan yhteistyölle ja kestävälle liiketoiminnalle. Hanketta koordinoi Forum Virium Helsinki ja hankekumppaneina toimivat Metropolia ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Perho liiketalousopisto sekä Vantaan kaupunki. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Euroopan aluekehitysrahastosta.